Začel se je postopek izbora enega predstavnika strokovnih inštitucij na predlog organizacij civilne družbe v Svet za socialno ekonomijo. Podaljšan rok za prijavo je ponedeljek, 6. 8. 2018, do 15. ure.

Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika strokovnih inštitucij na predlog organizacij civilne družbe v Svet za socialno ekonomijo.

 

Svet za socialno ekonomijo je ustanovljen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje vključevanja občin v določanje in izvajanje politik razvoja socialnega podjetništva na lokalni in regionalni ravni, za pripravo razvojnih dokumentov ter za analiziranje, vrednotenje in spremljanje izvajanja ukrepov ter politike razvoja socialnega podjetništva vlada na predlog resornih ministrstev, pristojnih strokovnih ustanov s področja socialne ekonomije in reprezentativnih združenj. 

 

Na podlagi 7. člena Zakona o socialnem podjetništvu - ZSocP Svet zagotavlja usklajevanje politik na področju socialne ekonomije z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe, zlasti tako, da:

  • pripravi Strategijo razvoja socialne ekonomije (v nadaljnjem besedilu: strategija) in da mnenje k programu ukrepov,
  • spremlja izvajanje strategije in
  • usmerja in spremlja delo izvajalcev ukrepov.
 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika strokovnih inštitucij organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da organizacije civilne družbe najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse organizacije civilne družbe, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste organizacije civilne družbe, ki se bodo predhodno prijavile za sodelovanje v postopku. Prijavnico za sodelovanje izpolnite na dnu tega dopisa.

 

DODANO DNE 30. 7. 2018
 
Ker v prvotnem roku za prijavo (do 26. 7. 2018) nismo prejeli zadostnega števila kandidatur upravičenih kandidatov za predstavnika strokovnih inštitucij, se rok za prijavo podaljša do 6. avgusta do 15. ure.

Zaradi roka naročnika za imenovanje predstavnika so nekateri roki v podaljšanjem postopku izbora skrajšani. Spremenjen rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

11. 7. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
26. 7. 2018 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
27. 7. 2018 ob 11:00 – seja  komisije za pregled prijav
6. 8. 2018 do 15:00 – podaljšan rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
6. 8. 2018 ob 15.30  seja komisije za pregled prijav
6. 8. 2018 – objava seznama upravičencev in kandidatov
8. 8. 2018 do polnoči - rok za dopolnitev prijav
9. 8. 2018 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
10. 8. 2018 ob 11:00 javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
10. 8. 2018 začetek volitev (pogojno)
14. 8. 2018 ob 13:00 zaključek volitev (pogojno)
14. 8. 2018 ob 13:30 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).
 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Vabimo vse zainteresirane organizacije civilne družbe, da sodelujete v postopku izbora.

 

Organizacija civilne družbe, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne reference s področja socialne ekonomije.

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika organizacije civilne družbe in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijavo začnete izpolnjevati s klikom na gumb PRIJAVNICA na dnu tega sporočila. Potem ko prijavnico oddate prek spleta, jo natisnite in jo podpisano pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si.
 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 6. 8. 2018 do 15. ure.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

PRIJAVNICA

 

 

Sklep o začetku postopka  Poziv organizacijam civilne družbe