Maja in v začetku junija se bomo intenzivno učili, naša predavalnica bo namreč polna koristnih delavnic za nevladne organizacije. Kar nekaj delavnic bo popolnoma novih, s temami in strokovnjaki, kot jih doslej pri nas še ni bilo.

 

Urejanje delovnih razmerij v invalidskih in humanitarnih organizacijah

8. maja vabimo predsednike, vodje programov in tiste, ki skrbijo za kadrovske ali delovnopravne zadeve v invalidskih in humanitarnih organizacijah, ki izvajajo socialnovarstvene programe, na delavnico urejanja delovnih razmerij. Delavnica bo prilagojena dotičnim organizacijam, zajela bo vse ključne vidike delovnih razmerij – evidence, obvezne akte, ključne pravice in obveznosti delavcev, uporabo kolektivnih pogodb za javni sektor, določitev plač in povračila stroškov.

 


Uspešno vodenje nevladniških projektov

15. maja vabimo projektne vodje (tako začetnike kot tiste izkušenejše) na prvi del 3-dnevne delavnice uspešnega vodenje nevladniških projektov. Delavnica vam bo prinesla temeljna znanja in odgovore na vprašanja: Kako delovati po uspehu na razpisu, kako zgraditi projektni tim in koordinirati delo vseh partnerjev? Kako učinkovito izkoristiti potenciale kadrov? Kako upravljati s tveganji med izvajanjem projekta? Kako vrednotiti uspešnost projekta? Katera informacijska orodja nam pri tem pomagajo?

 


Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi

23. maja vabimo predsednike, vodje programov in tiste, ki skrbijo za kadrovske ali delovnopravne zadeve, na delavnico, na kateri boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sklenitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Na delavnici boste udeleženci izvedeli, na kaj paziti, če na novo zaposlujete in imate delavca že izbranega, kaj vse morate storiti, preden podpišete pogodbo o zaposlitvi in kaj vse je nujno, da kot delodajalec napišete v pogodbo o zaposlitvi, da se zavarujete.

 


Moč in uspeh prezentacije

29. maja vas vabimo vse tiste nevladnike, ki pri svojem delu mnogokrat nastopajo v javnosti – vodijo delavnice, sodelujejo na okroglih mizah, nastopajo pred kamero … na prvi del 3-dnevne delavnice javnega nastopanja. Temelj delavnice bodo praktični primeri iz poglavij učinkovite priprave na predstavitev, moči izgovorjene besede, nastopa pred skupino, blišča in bede powerpoint prezentacij, suverenosti, prepričljivosti, energije nastopa in fokusa nosilne misli.

 


Crowdfunding za nevladnike

6. junija pa vas vabimo na delavnico crowdfundinga za nevladnike, kjer boste udeleženci spoznavali, kateri nevladniški projekti so sploh primerni za tovrsten način zbiranja zagonskih sredstev, katero crowdfunding platformo izbrati in kako kar najbolje izkoristiti kampanjo in kje se lahko skrivajo potencialne pasti. Na delavnici boste lahko spoznali vse ključne vidike priprave in izvedbe uspešne kampanje množičnega financiranja ter začrtali razvoj svoje lastne kampanje.