Nov dogodek v okviru projekta "Govoriš kohezijsko?", ki bo v četrtek, 17. januarja, med 10. in 12. uro v City hotelu Ljubljana, bo posvečen priložnostim, ki jih kohezijska politika ponuja raziskovalcem in raziskovalnim inštitucijam. Osredotočili se bomo na aktualne in napovedane razpise, zato bo srečanje odlična priložnost za vse, ki bi želeli izvedeti več o vsebini razpisov in se povezati s sorodnimi organizacijami, s katerimi bi lahko oblikovali projektna partnerstva.

 

Razpisi, ki jih bomo podrobneje analizirali, so: 

Za ukrepe za izboljšanje raziskovalne infrastrukture ter spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije bo v obdobju 2014-2020 namenjenih več kot 475 milijonov evrov EU sredstev.

'Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva'  je tako prednostna os, ki ji je v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike namenjenih največ sredstev.  

Kako uspešni smo pri črpanju kohezijskih sredstev in kaj si od njih lahko obetajo raziskovalci in gospodarstvo, bomo spregovorili s:

  • Petrom Wostnerjem s Sektorja za koordinacijo pametne specializacije na SVRK,

  • Romano Pogorelec, vodjo Sektorja za strukturne sklade na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti na Direktoratu za znanost na MIZŠ,

  • Jurijem Dolžanom in Egonom Milaničem s Sektorja za izvajanje kohezijske politike, Urada za razvoj MJU,
  • Jernejem Saleclom z Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na MGRT, ter

  • predstavniki inštitucij in podjetij, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, podprte s kohezijskimi sredstvi.

Na dogodek, ki se bo zaključil z neformalnim mreženjem, vabimo predvsem  raziskovalne inštitucije in podjetja, ki že izvajajo projekte, podprte s kohezijskimi sredstvi, ter vse, ki jih zanimajo priložnosti za financiranje razvojnih aktivnosti, ki so napovedane za leto 2019, kot so spodbude za raziskovalno razvojne projekte ter razpis za aplikativne raziskave, ki bo predvidoma objavljen marca.

Prijava na posvet