Razpisujemo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju predstavnika) nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Rok za prijavo je 15. januar 2024 do 15. ure.

Poziv k imenovanju štirih predstavnikov nevladnih organizacij je 1. decembra 2022 na CNVOS naslovilo Ministrstvo za okolje in prostor. CNVOS je 21. decembra 2022 izdal sklep, s katerim je v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja imenoval Tomaža Gorenca, Nelo Halilović, Damjana Vinka in Lidijo Živčič. Zaradi odstopa Lidije Živčič razpisujemo nov postopek izbora enega predstavnika NVO.

Svet, ki je obvezno posvetovalno telo ministra na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru, zlasti o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini, strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja, zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja, delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja ter posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter pobudah javnosti.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnika poteka tako, da nevladne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci).

Temeljni pogoj za sodelovanje NVO je, da gre za nevladno organizacijo, ki ima pridobljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Od kandidatov za predstavnike, ki jih predlagajo nevladne organizacije, se sicer pričakuje poznavanje področja varstva okolja oziroma področja dela sveta. Član Sveta ne sme biti funkcionar ali uslužbenec državnih ali občinskih organov.

  • 22. 12. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 15. 1. 2024 do 15. ure - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 17. 1. 2024 do 15. ure – rok za dopolnitev prijav
  • 17. 1. 2024 ob 16. uri – seja komisije za pregled prijav
  • 17. 1. 2024 – objava seznama upravičencev predlaganih kandidatov
  • 23. 1. 2024 ob 10. uri - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 23. 1. 2024 - začetek volitev (pogojno)
  • 1. 2. 2024 do 15. ure - zaključek volitev (pogojno)
  • 2. 2. 2024 ob 10. uri - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so nekateri roki, zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka, izjemoma krajši.

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev kandidatov se bodo odvile prek videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela sveta.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

 

Prijava za sodelovanje

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov). Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 15. januarja 2024 do 15. ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu na področju varstva okolja, vabimo, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO